புத்தக விநியோகம் மாபெரும் பொதுநலத் தொண்டு

2016-10-28T00:43:12+00:00December, 2015|பொது|

உண்மையான பொதுநலத் தொண்டு என்பது தற்காலிகமான விஷயங்களுக்கு அப்பாற்பட்டதாகும், அது மனிதனை அடுத்த பிறவிக்கு தயார் செய்வதாகும், மேலும், அவனுக்கும் கிருஷ்ணருக்குமான ஆதியந்தமற்ற உறவைப் பற்றி நினைவுபடுத்துவதாகும். அந்த பொதுநலத் தொண்டில் கிருஷ்ண பக்தியைப் பற்றிய ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் புத்தகங்கள் முதலிடம் வகிக்கின்றன.

ஒவ்வோர் இல்லத்திலும் பகவத் தரிசனம்

2017-01-20T15:00:34+00:00May, 2014|பொது|

வழங்கியர்: ஸத்ய நாராயண தாஸ் தங்களது கைகளில் தற்போது தவழும் அற்புத மாத இதழான இந்த பகவத் தரிசனத்தினை ஒவ்வோர் இல்லத்திற்கும் எடுத்து செல்ல வேண்டும், ஒவ்வொரு தமிழனின் கரங்களிலும் பகவத் தரிசனம் இருக்க வேண்டும் என்பதற்கான காரணங்களும் வழிகளும் இக்கட்டுரையில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. பகவத் தரிசனம், ஓர் அறிமுகம் பகவத் தரிசனத்தினை தொடர்ந்து படிப்பவர்கள்கூட இதன் பாரம்பரியத்தையும் சிறப்பினையும் அறியாமல் இருக்கலாம் என்பதால், அவர்களுக்காக [...]

தாங்கள் பயணம் செய்பவரா?

2016-12-09T13:20:30+00:00May, 2011|பொது|

ஜட வாழ்வின் துன்பத்தில் தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கும் மக்களுக்கு உதவுவதற்காக, ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வழங்கிய முக்கியமான கட்டளைகளுள் ஒன்று, அவரது புத்தகங்களையும் பத்திரிகைகளையும் விநியோகம் செய்வதாகும். அக்கட்டளையை நிறைவேற்ற பல்வேறு பக்தர்கள் பலவிதமான முயற்சிகளை மேற்கொள்கின்றனர். வீடுகள், கடைவீதிகள், திருவிழாக்கள், பேருந்து நிலையம், புகைவண்டி நிலையம் போன்ற இடங்களை பல்வேறு யுக்திகளுடன் அணுகி, ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் புத்தகங்களை அவர்கள் விநியோகம் செய்து வருகின்றனர்.